Feb. 23rd, 2017

xaxam: (Default)

Форум латинистов

Еней був парубок моторний
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятійший од всіх бурлак.
Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,
Він взявши торбу тягу дав;
Забравши деяких троянців,
Осмалених, як гиря, ланців,
П'ятами з Трої накивав.

Оригинал поэмы, переведённой Вергилием (см. илл.) на древнегреческий
Page generated Oct. 17th, 2017 12:07 am
Powered by Dreamwidth Studios